Spoločnosť bola v roku 2006 založená ako dcérska spoločnosť skupiny na Slovensku. Zameriava sa na pozemné komunikácie, mosty, vodohospodárske stavby, dopravné inžinierstvo a ekológiu. Na Slovensku má pobočky v Bratislave a v Košiciach.

Valbek s.r.o.
středisko Bratislava
T.: +421 244 643 077
F.: +421 244 643 078
info@valbek.sk

Kutuzovova 11
831 03 Bratislava
Slovenská republika

Valbek s.r.o.
středisko Košice
T.: +421 552 304 030
F.: +421 552 304 031
info@valbek.sk

Tomášikova 35
040 01 Košice
Slovenská republika

IČ: 36612642
DIČ: 2022209288
IČ DPH: SK2022209288

Pracujeme na budúcnosti.
Projektujeme a budujeme infraštruktúru, ktorou prúdi civilizácia.
valbek.eu →